Podmínky užívání

  • 23 led 2024
  • 0 Komentáře

Úvod

Vítejte na webových stránkách AromaDoma, které jsou poskytovány Jitkou Valtrovou. Před použitím našich služeb si pečlivě přečtěte tyto Podmínky užívání. Tyto Podmínky užívání se vztahují na celý obsah a služby dostupné skrze webové stránky aromadoma.cz. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas se všemi podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. Pokud s jakoukoliv částí těchto podmínek nesouhlasíte, neměli byste naše služby využívat. Zavazujeme se poskytovat naše služby v souladu s těmito Podmínkami užívání, které mohou být kdykoliv aktualizovány bez předchozího varování. Uživatel je povinen tyto Podmínky pravidelně kontrolovat, aby se ujistil, že souhlasí se všemi změnami.

Užívání služeb a obsahu

Stránky AromaDoma poskytují informace a produkty týkající se aromaterapie. Uživatelé mají právo prohlížet, kopírovat a tisknout materiály a informace umístěné na těchto stránkách výhradně pro osobní, nekomerční účely. Veškeré obsahy, texty, fotografie, design a další grafické prvky jsou chráněny autorskými právy nebo právy k duševnímu vlastnictví. Žádná část tohoto webu nesmí být kopírována, distribuována, zveřejňována či jinak využita pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu majitelky Jitky Valtrové. Uživatelé nesmějí zadávat nebo přenášet materiály, které jsou nezákonné, ohrožující, pomlouvačné, obscénní, pornografické, nebo které by porušovaly jakékoliv zákony.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás klíčová a zavazujeme se chránit soukromí našich uživatelů v souladu s platnými zákony a nařízeními. Veškeré osobní údaje získané od uživatelů prostřednictvím webových stránek AromaDoma budou používány výhradně pro interní potřeby a nebudou prodávány, sdíleny nebo poskytovány třetím stranám bez jasného souhlasu uživatele. Ukládání a zpracování osobních údajů je prováděno s nejvyšší možnou mírou bezpečnosti a důvěrnosti. Uživatelé mají právo kdykoliv požádat o přístup k svým osobním údajům, o jejich opravu či výmaz z našeho systému.

Změny a dostupnost služeb

Vývoj našeho podnikání a trhu je dynamický, a proto si vyhrazujeme právo měnit, přerušovat či ukončit jakoukoliv službu či funkci poskytovanou prostřednictvím našich webových stránek bez předchozího upozornění. Nezaručujeme nepřetržitou dostupnost našich služeb a nejsme odpovědní za žádné škody vzniklé nedostupností našich webových stránek. Pokusíme se však předcházet jakýmkoliv výpadkům a minimalizovat jejich dopady na uživatele.

Informace o provozovateli

Provozovatelem tohoto webu je Jitka Valtrová se sídlem Masarykova 2, 602 00 Brno, Česká republika. Komunikaci s provozovatelem je možné vést prostřednictvím emailové adresy [email protected]. Jitka Valtrová poskytuje tyto internetové stránky za účelem informování široké veřejnosti o výhodách a metodách používání aromaterapeutických produktů.