Ochrana osobních údajů

  • 23 led 2024
  • 0 Komentáře

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost AromaDoma se zavazuje chránit soukromí a osobní údaje svých zákazníků a uživatelů webové stránky aromadoma.cz. Tyto zásady ochrany osobních údajů podrobně vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme, pro jaké účely je používáme, jak jsou chráněny a jaké jsou práva uživatelů v souvislosti s ochranou osobních údajů. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a bereme ji velmi vážně. Proto zpracováváme vaše osobní údaje transparentně a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Shromažďování a použití osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy, na základě vašeho souhlasu pro marketingské účely a pro plnění právních povinností. Shromažďujeme údaje jako jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo či platební informace. Používáme tyto údaje k zajištění funkcí webových stránek, ke komunikaci s uživateli, k vytváření personalizovaných nabídek, k odesílání newsletterů a pro účetní a daňové účely.

Bezpečnost a ochrana údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Přijímáme vhodná technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno jejich ochrana před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou či zničením. Naše bezpečnostní protokoly jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány tak, abychom zajistili jejich maximální efektivitu. K ochraně dat před neoprávněným přístupem používáme moderní šifrovací technologie a ukládáme je v bezpečných serverových prostředích.

Práva subjektů údajů

Jako uživatel naší webové stránky máte několik práv, včetně práva na přístup k vašim údajům, právo na opravu, odstranění, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů. Máte také právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pro uplatnění svých práv nás prosím kontaktujte na e-mailu [email protected].

Kontaktní informace správce

Správcem osobních údajů je Jitka Valtrová, se sídlem Masarykova 2, 602 00 Brno, Česká republika. V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků týkajících se zpracování vašich osobních údajů se prosím neváhejte obrací na nás. Vždy vám rádi pomůžeme a poskytneme potřebné informace.